O2 REMAKE | Eallin | 2013

Animace: Pavel Hruboš, Renata Stránská, Režie: David Sůkup, Rigging: Josef Kasal,
Modelování a render: Libor Batěk, Textury: Martin Hanschild

3D animovaný  spot, který vznikl na základě realizovaných 3D spotů pro O2.


Animační test chůze a běhu, který předcházel tvorbě spotu.