AUTOPOHÁDKY | TRICKS | 2011
Režie dílu Vincent : Libor Pixa, Animace: Tricks, Alkay

Práce na animacích pro díl Vincent, celovečerního filmu Autopohádky.